General informationFirma ICS Industrial Combustion Systems powstała w roku 2007 w Poznaniu. ICS jest firmą inżynierską dostarczającą głównie przemysłowe systemy spalania, utylizacji, dopalania oraz odazotowania spalin kotłów rusztowych i pyłowych dla wielu dziedzin przemysłu, stąd nasza oferta obejmuje:

  • systemy spalania dla hutnictwa i innych gałęzi przemysłu metalurgicznego,
  • systemy spalania dla przemysłu ceramicznego,
  • systemy spalania dla przemysłu petrochemicznego,
  • systemy utylizacji (spalania, dopalania) niskokalorycznych gazów odpadowych i poprocesowych,
  • systemy redukcji emisji NOx (odazotowania ) w spalinach z kotłów energetycznych.

Systemy spalania dostarczane przez firmę ICS są to niezawodne i wysoko zaawansowane technologicznie produkty oparte o sprawdzoną japońską technologię wysokotemperaturowego spalania objętościowego HiTAC, zwaną też spalaniem bezpłomieniowym, co jest wynikiem dobrej i owocnej współpracy pomiędzy firmą ICS i firmą NFK (Nippon Furnace Corporation, www.furnace.co.jp).

Oferowane przez firmę ICS rozwiązania i produkty, w większości opierają się na nowoczesnych, regeneracyjnych i niskoemisyjnych palnikach z rodziny HRS oraz na wysokotemperaturowych, niskoemisyjnych palnikach z rodziny HTB. Oba powyższe typy przemysłowych palników HRS i HTB, są podstawą dla systemów spalania przyjaznych środowisku i poprawiających, jakość produktu finalnego.

Oferowane systemy redukcji emisji gazów szkodliwych (głownie NOx i CO) z kotłów energetycznych są oparte o nowoczesną technologię Ecotube umożliwiającą odazotowanie spalin i spełnienie nowych limitów emisyjnych wynikających z dyrektywy IED 2010/75/EU (Industrial Emissions Directive) oraz konkluzji BAT (Best Available Techniques). Technologia Ecotube wykorzystywana między innymi do redukcji NOx i optymalizacji spalania, jest rozwijana od 1992 roku przez szwedzką firmę ECOMB AB (www.ecomb.se), której spółka ICS jest oficjalnym przedstawicielem na rynku polskim.

Ponadto, spółka ICS świadczy usługi inżynierskie, z zakresu szczegółowego projektowania 3D, konsultacji związanych z szeroko rozumianym procesem spalania, odazotowania spalin czyli redukcji NOx połączonej z optymalizacją pracy paleniska, wymianą ciepła czy bilansem masowym i cieplnym procesów przemysłowych. Średnio roczna sprzedaż produktów i usług firmy ICS osiąga poziom 3 mln złotych.

The base of ICS, as a small-sized engineering company, is well-educated and well–experienced team. The ICS team is mainly based on the engineers, but also on the persons with higher education degree like PhD and Prof. degree too. The size of ICS team consisted of employees and owners is up to 15 persons.

ICS, in order to provide the proven and high-level of industrial combustion technology, cooperates with many companies from different areas as well as with many technical universities.

ICS is typical European company located in Poznan, Poland, almost in the center of Europe, ICS’s owners come from European countries and ICS’s customers are located in the whole Europe.

 

Top ↑