AirEcotube (metoda pierwotna odazotowania)Produkt AirEcotube opiera się na zastosowaniu (jednej lub kilku) specjalnych rur perforowanych nazywanych Ecotube® do wtrysku powietrza z bardzo dużą prędkością wewnątrz komory spalania kotła w celu odazotowania spalin i optymalizacji procesu spalania i redukcji emisji CO i NOx.

 
Dzięki Technologii AirEcotube uzyskujemy:
  • Dwustrefowe spalanie w kotle (λ<1 oraz λ>1),
  • Większą turbulencję,
  • Równomierny rozkład temperatur,
  • Spalanie objętościowe (Volumetric Combustion),
  • Redukcję NOx nawet do 50%,
  • Redukcję CO poniżej 100 mg/Nm3,
  • Zmniejszenie udziału O2 do poziomu 2-3%.
 
 


 
 

 


 

Do góry ↑