Ecotube System redukcja NOX (zintegrowany system odazotowania metodą pierwotną i wtórną)Produkt Ecotube® System jest połączeniem technologii AirEcotube wykorzystującej metodę pierwotną redukcji tlenków azotu z technologią SNCR (Selektywną Redukcją Niekatalityczną), czyli metodą wtórną odazotowania spalin. Ecotube® System umożliwia także wprowadzenie recyrkulacji spalin lub wtrysku wody poprzez rury Ecotube®. Dzięki zastosowaniu jednocześnie obu metod pierwotnej i wtórnej redukcji tlenków azotu możliwe jest uzyskanie głębszego odazotowania spalin (w porównaniu do technologii SNCR z naściennymi dyszami wtryskowymi), czyli mniejszej emisji NOx oraz CO, O2, i mniejszą emisję NH3 (nieprzereagowanego). Ecotube System jednocześnie optymalizuje proces spalania poprzez zastosowanie stratyfikacji powietrza tak jak w produkcie AirEcotube oraz dodatkowo redukuje emisję tlenków azotu poprzez wtrysk reagenta.

A – instalacja Ecotube®,
B – kontrola procesu spalania,
C – wentylator powietrza procesowego,
D – system wody chłodzącej,
E – system dostarczania reagenta.
Reagent do redukcji tlenków azotu (NOx) w postaci wody amoniakalnej lub mocznika jest wtryskiwany przez kilkanaście osobnych dysz znajdujących się w otworach rury perforowanej Ecotube®. Każda dysza wtryskowa reagenta zabezpieczona jest przed wpływem wysokiej temperatury, przez usytuowanie jej w środku dyszy powietrza. Strumienie powietrza o dużej prędkości istotnie wpływają na penetrację komory spalania przez krople reagenta oraz na poprawienie mieszania się reagenta ze spalinami, co jest korzystne w trakcie procesu odazotowania.


Korzyści płynące z zastosowania wtrysku reagenta przez Ecotube®:

Główną zaletą systemu jest możliwość rozprowadzania bez ograniczeń czynnika redukującego NOx oraz możliwość ustawiania dysz w Ecotube®, w zależności od aktualnych parametrów procesu spalania.

 • Dzięki wtryskowi reagenta z rury znajdującej się wewnątrz komory spalania znacząco obniża się zużycie reagenta w stosunku do technologii SNCR wykorzystującej naścienne dysze wtryskowe.
 • Technologia nie wymaga użycia wody do rozprowadzania reagenta, gdyż używa się do tego powietrza.
 • Dystrybucja i przepływ reagenta w Ecotube System jest kontrolowany indywidualnie dla każdej z dysz.
 • Ciśnienie oraz przepływ powietrza regulowany jest przemiennikiem częstotliwości (falownikiem), pozwalając na szybką zmianę strumieni wtrysku powietrza.

Korzyści środowiskowe:

 • Redukcja emisji NOx ponad 40-70% do poziomu nawet 150mg/Nm3,
 • Redukcja zużycia reagenta o ponad 60-75% do tradycyjnych systemów SNCR
 • Unos NH3 poniżej 5 mg/Nm3,
 • Emisja CO poniżej 55 mg/Nm3,
 • Redukcja O2 w spalinach do poziomu 2-3% w zależności i od typu kotła.

Korzyści finansowe:

 • Możliwość uzyskania niższego współczynnika stechiometrycznego w spalinach, co skutkuje wyższą sprawnością kotła (niższe zużycie paliwa) i niższym zapotrzebowaniem reagenta.
 • Niższe zużycie energii na potrzeby własne.
 • Niższe ryzyko korozji.
 • Dłuższa praca jednostki pomiędzy postojami serwisowymi.
 • Redukcja opłat za emisje.

Korzyści dodatkowe:

 • Radykalna poprawa turbulencji oraz mieszania gazu z reagentem, co pozytywnie wypływa na poprawę jakości spalania oraz redukcji emisji NOx,
 • Możliwość wykorzystania zamontowanych rur Ecotube®, do wtrysku innych mediów jak na przykład siarczanu amonu (NH4)2SO4 w celu redukcji korozji i szlakowania kotła spowodowanych obecnością chlorku potasu (KCl) w szczególności podczas spalania biomasy,
 • Minimalny czas przestoju jednostki (3-4 dni) potrzebnego do zabudowy rur Ecotube® na ścianach kotła,
 • Brak potrzeby stosowania dużych kanałów lub modyfikacji kotła.


 

 

 

 

 

Do góry ↑