MiniEcotube redukcja NOx (metoda wtórna odazotowania)

 MiniEcotube – redukcja emisji NOx metodą SNCR (Selektywnej Redukcji Niekatalitycznej). Produkt MiniEcotube polega na wtrysku mocznika lub wody amoniakalnej do wnętrza komory spalania za pomocą kilkunastu dysz kierunkowych zamontowanych wokół ścian kotła na różnych wysokościach.
W celu uzyskania najefektywniejszego procesu odazotowania spalin, czyli redukcji tlenków azotu MiniEcotube wykorzystuje do sterowania wtryskiem reagenta inteligentne oprogramowanie oparte o układy rozmyte (fuzzy logics), zbierające informacje o:

  • miejscu w komorze spalania z największą temperaturze spalin,
  • wyjściowej emisji tlenków azotu w kominie.

Dzięki temu wprowadzony reagent dociera w miejsce o największej koncentracji NOx, uzyskując większą redukcję NOx przy mniejszym zużyciu reagenta.

 

 

 

 

 

Do góry ↑