Palniki niskoemisyjne HTB-DL-WGPalniki typu HTB-DL-WG, są palnikami przemysłowymi, bezpośredniego spalania, o niskiej emisji NOx. Palniki te zaprojektowane zostały do spalania paliw „trudnych” (niskokalorycznych, zapylonych, zawilgoconych ze zmiennym składem i strumieniem). Do gazów takich należy gaz gardzielowy pochodzący z pieców szybowych służących do wytopu miedzi oraz inne gazy odpadowe i poprocesowe o niewielkiej i zmiennej wartości opałowej (LHV), zawierających cząstki stałe, znaczny stopień zawilgocenia oraz agresywne związki chemiczne. Pomimo niskiej jakości paliw (gazy odpadowe), palniki HTB-DL-WG wymagają jedynie minimalnych ilości wysokokalorycznych paliw pomocniczych, w celu zapewnienia wysokiej jakość i stabilności procesu spalania.

Palniki HTB-DL-WG są wykonywane na zamówienie, ale zawsze zachowują swoje typowe cechy, takie jak: zastosowanie wielostopniowej gardzieli palnika (tzw. „burner throat”), bezpośredni wtrysk paliwa do komory spalania oraz wykorzystanie do spalania podgrzanego wcześniej powietrza.

HTB-DL-WG zostały zaprojektowane jako palniki trwałe i nie wymagające częstej konserwacji, zapewniają też elastyczną kontrolę procesu spalania. Typowym zastosowaniem palników jest współpraca z kotłem parowym w ramach systemu utylizacji poprocesowego gazu odpadowego (gazu gardzielowego) pochodzącego z pieca szybowego do wytopu miedzi.

Palniki oparte są o opatentowaną technologię spalania HiTAC (High Temperature Air Combustion), która daje możliwość wytworzenia środowiska spalania o obniżonej zawartości tlenu, co skutkuje procesem spalania z ograniczoną emisją związków szkodliwych. Efekt ten uzyskuje się poprzez dużą prędkość wtrysku paliwa i podgrzanego powietrza, co skutkuje intensywnym procesem mieszania (recyrkulacji) spalin w komorze spalania oraz rozproszeniem płomienia w całej objętości komory.

 
Niskoemisyjny palnik HTB-DL-WG do bezpośredniego spalania i utylizacji gazów odpadowych

Zastosowanie palników HTB-DL-WG daje następujące korzyści:

  • możliwość spalania paliw o małej wartości opałowej,
  • możliwość spalania różnych paliw,
  • jednorodny rozkład strumienia ciepła,
  • jednorodny rozkład temperatur,
  • niską emisję NOx dzięki brakowi pików temperaturowych,
  • możliwość ograniczenia zużycia paliwa,
  • niższą średnią temperaturę w strefie, dzięki rozprzestrzenieniu się procesu spalania w całej objętości komory spalania,
  • możliwość podniesienia wydajności, dzięki możliwości podniesienia temperatury w strefie,
  • wyższą żywotność wyłożenia ogniotrwałego, dzięki brakowi pików temperaturowych,
  • obniżony poziom hałasu.
 

Do góry ↑