Palniki regeneracyjne HRS-DLPalniki HRS-DL są to urządzenia przeznaczone do zastosowań przemysłowych, wyposażone są w złoża regeneracyjne oraz w zapłon bezpośredni. Charakteryzują się ultra niską emisją związków NOx, przeznaczone są do pracy w układach z wysoką temperaturą w komorze spalania oraz w aplikacjach, w których wymagana jest wysoka sprawność energetyczna. Palniki HRS-DL zaprojektowane są tak, aby charakteryzowały się maksymalną wytrzymałością (żywotnością), łatwością w eksploatacji oraz łatwością dopasowania do istniejących warunków obiektowych. Palnik zapewnia redukcję zużycia paliwa, ograniczenie emisji zanieczyszczeń i wyższą jakość finalnego produktu.

Palniki HRS-DL są produkowane w szerokim zakresie mocy. Najmniejszym palnikiem serii DL jest palnik HRS-DL2, którego moc jest równa 150 kW. Moc największego równa jest 5810 kW. Obecnie istnieje możliwość zaprojektowania palnika HRS-DL10 o nominalnej mocy 7 – 8 MW w zależności od zapotrzebowania.


Typoszereg palników regeneracyjnych HRS-DL (paliwo: LNG, temperatura pieca: 1,300oC)

 

Paremetry niskoemisyjnych palników regeneracyjnych HRS-DL


Palniki posiadają prostą budowę w formie skrzynki, mają wbudowaną gardziel palnikową i przystosowane są do pracy zarówno w niskich, jak i wysokich temperaturach. Ze względu na wewnętrzne złoże regeneracyjne, palniki nie wymagają stosowania centralnych systemów rekuperacyjnych bądź regeneracyjnych.

Ponieważ przez palniki wysysane jest w postaci gazów spalinowych około 90% mediów (powietrza i gazu), które zostały dostarczone do komory spalania, w większości przypadków nie jest wymagana modyfikacja istniejącej instalacji spalinowej. Dzięki niskim temperaturom spalin, która spowodowana jest wysoką sprawnością złóż Honeycomb, temperatura spalin za regeneratorem, w typowym przypadku wynosi 150oC (maksymalnie 250oC). Fakt ten pozwala na użycie istniejących systemów odprowadzania spalin, a w przypadku konieczności ich wymiany, umożliwia zastosowanie mniejszych średnic rurociągów oraz umożliwia użycie materiałów izolacyjnych o dużo niższych parametrach pracy, co istotnie ogranicza koszt inwestycji oraz późniejsze koszty eksploatacji układu. Rurociągi doprowadzające powietrze do palników, również mają mniejsze średnice, w stosunku do rurociągów montowanych na piecach wyposażonych w centralne jednostki rekuperacyjne czy regeneracyjne, a dodatkowo nie wymagają żadnych izolacji termicznych.

hrs dl thumb   System niskoemisyjnych palników regeneracyjnych HRS DL z bezpośrednim systemem spalania

Przykład zastosowania niskoemisyjnych palników regeneracyjnych palników HRS-DL4S   hrs thumb

Palniki HRS-DL są zaprojektowane głównie pod kątem zastosowania w następujących typach pieców:

 • W tradycyjnych piecach wsadowych w procesach przeróbki metalu:
  • wygrzewanie kęsów, płyt, sztab, wygrzewanie form (aluminium), piece wgłębne,
  • wyżarzanie,
 • W piecach wsadowch:
  • obróbka cieplna w piecach z wysuwanym trzonem,
  • obróbka cieplna w piecach komorowych z wysuwanym trzonem,
 • W piecach przelotowych pokrocznych oraz przepychowych dla następujących procesów:
  • ciągłe wygrzewanie kęsów (także dla miedzi), wygrzewanie i dogrzewanie wsadu, dogrzewanie płyt,
  • ciągłe wyżarzanie, obróbka cieplna, odpuszczanie,
 • W wygrzewaczach kadzi,
 • W innych typach pieców i w innych procesach:
  • piece do pośredniego wypalania gipsu,
  • piece do wypalania ceramiki, piece do wypiekania ceramiki,
  • rolkowe piece paleniskowe,
  • piece do wypalania ferrytycznego,
  • wygrzewacze krawędzi,
  • piece do wyżarzania wężownic, otwarte wyżarzanie wężownic,
  • piece do wyżarzania rur,
  • wygrzewanie arkuszy sprężyn W/B.
 

Do góry ↑