Palniki regeneracyjne HRS-RTPalniki regeneracyjne HRS-RT (HRS Radiant Tube) są palnikami o ultra niskiej emisji związków NOx, przeznaczone są do procesów technologicznych, w których spaliny nie mogą mieć kontaktu z wygrzewanym wsadem, a także do procesów, gdzie wymagana jest kontrolowana atmosfera. Palniki HRS-RT wpływają na wydłużonie żywotności rury, zwiększają całkowitą ilość odzyskiwanej energii przez co zmniejszają zapotrzebowanie na paliwo.

Palniki HRS-RT produkowane są w zakresie mocy, od 23 kW do 140 kW.


Typoszereg niskoemisyjnych palników regeneracyjnych HRS-RT

System grzewczy z kontrolowaną atmosferą stwarza specyficzne warunki pracy, dlatego wymaga zastosowania palników o szczególnych charakterystykach. Jak dotąd, doświadczenie przemysłowe wykazało lepszą sprawność energetyczną palników z rurami radiacyjnymi opalanych gazem w porównaniu z elektrycznymi systemami grzewczymi. HRS-RT wprowadza technologię HiTAC w formie kompaktowego palnika regeneracyjnego.

hrs dl thumb  
 

Palniki regeneracyjne systemu HRS-RT w pośrednim systemie spalania

Podstawowa jednostka robocza składa się z dwóch palników HRS-RT i jednej rury radiacyjnej w kształcie litery W lub U. Palniki naprzemiennie zmieniają pracę z trybu spalania na tryb zasysania spalin (regeneracyjny) zgodnie z wymaganiami klienta. Dzięki krótkiemu czasowi przełączania, temperatura powierzchni rury radiacyjnej osiąga względnie stałą wartość na całej swojej długości, czyli zachowany jest płaski rozkład temperatury, co wpływa na zminimalizowane naprężeń cieplnych rury.


Przykład zastosowania palników HRS-RT

 

Palniki HRS-RT zostały zaprojektowane głównie pod kątem zastosowania w następujących rodzajach pieców:

 • W piecach wsadowych, w procesach przeróbki metali żelaznych, oraz nieżelaznych, takich jak miedź i aluminium:
  • podgrzewanie/wygrzewanie, obróbka cieplna, podgrzewanie próżniowe,
  • hartowanie izotermiczne, wyżarzanie nieutleniające, normalizowanie nieutleniające, lutowanie, wyżarzanie, wyżarzanie jasne,
  • nawęglanie, nawęglanie gazowe, nasiarczanie i azotowanie
 • W piecach przelotowych dla następujących procesów i metali:
  • podgrzewanie/wygrzewanie, obróbka cieplna, podgrzewanie próżniowe,
  • ciągła obróbka cieplna, obróbka cieplna w atmosferach ochronnych, hartowanie śrub,
  • wyżarzanie ciągłe, wyżarzanie nieutleniające, wyżarzanie sferoidyzujące, wyżarzanie rur na wężownice, hartowanie normalizujące, hartowanie, spiekanie, normalizowanie nieutleniające,
  • ciągła galwanizacja, nawęglanie, nawęglanie gazowe, nawęglanie próżniowe.
 • W innych typach pieców i procesów:
  • elektrody spiekane,
  • piece taśmowe,
  • ciągłe spiekanie proszkowe.
 

Do góry ↑