PatentyNaglowek PL


W dniu 31.10.2016 roku zostało zarejestrowane w Urzędzie Patentowym Rzeczpospolitej Polskiej zgłoszenie patentowe Spółki ICS o numerze P.419300 na wynalazek pod tytułem: Inżektorowa lanca paliwowa.

Zaprojektowana inżektorowa lanca paliwowa cechuje się specjalnym rozwiązaniem technicznym. Wyposażona jest w inżektor, w którym powietrze napędowe doprowadzane jest do komory mieszalnika powietrza napędowego i gazu syntetycznego, przez otwory umieszczone pod odpowiednim kątem do osi lancy paliwowej. Taką budowę inżektora charakteryzuje nowatorskie rozwiązanie, ponieważ jest ona pozbawiona elementu w postaci przewodu cylindrycznego umieszczonego w strumieniu przepływającego paliwa, na którym może dochodzić do kondensacji związków smolistych lub osadzania pyłu (często występującego w paliwach stosowanych w układach przemysłowych) zawartych w syngazie, a w konsekwencji do blokowania przepływu.

Zgłoszenie powstało dzięki badaniom prowadzonym w trakcie realizacji przez Spółkę ICS projektu pt. „Opracowanie niskoemisyjnej technologii spalania paliw gazowych (nisko-, średnio- i wysokokalorycznych) zawierających węglowodory wyższe oraz związki typu CXHYNZ, NXHY, CXHYSZ przy zastosowaniu technologii opartej na zmodyfikowanej metodzie spalania objętościowego HiTAC”, dofinansowanego przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju w ramach III konkursu programu INNOTECH.

 

Projekt współfinansowany ze środków Narodowego Centrum Badań i Rozwoju oraz Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

 

 

Do góry ↑