ICS002Energetyka Sp z o.o., Głogów, Polska

38 t/h, kocioł parowy KP7, typ: ORG-32/80-M

Klient: Gros-Pol, Poznań, Polska
Główny wykonawca:
Gros-Pol, Poznań, Polska
Użytkownik końcowy:
Energetyka Sp. z o.o., EC3 Głogów, Polska
Udział ICS:
Dostawca technologii utylizacji gazu gardzielowego na bazie palników HTB i technologii spalania HiTAC
Projekt ICS:
ICS002
Wydajność:
38 t/h (para); 65000 Nm3/h (gaz gardzielowy)
Oddanie do użytku:
Czerwiec/lipiec 2009

 

Opis

Zakres inwestycji obejmował wymianę kotła parowego nr 7 z tradycyjnym systemem utylizacji gazu gardzielowego opartym na współspalaniu gazu gardzielowego z węglem i zastąpieniu go nowym kotłem gazowym wraz z instalacją do utylizacji gazu gardzielowego wykorzystującą jako paliwo pomocnicze gaz ziemny.

Instalacja

Utylizacja gazu gardzielowego ze względu na jego niską wartość opałową (1,5-2,4 MJ/Nm3), duże zanieczyszczenie i wilgotność odbywa się przez proces współspalania z gazem ziemnym we wstępnej komorze spalania z wykorzystaniem trzech palników HTB-DL-WG15. Palniki te są palnikami dwupaliwowymi, wielostopniowymi wyposażonymi w tryb pracy F1 i F2 (nisko i wysoko-temperaturowy).

Zakres dostawy ICS


 • 3 x HTB-DL-WG15 – 13700 kW (każdy),
 • szczegółowy projekt systemu spalania,
 • opis funkcjonalności systemu sterowania,
 • szczegółowa dokumentacja orurowania palnikowego i orurowania głównego,
 • dszczegółowa dokumentacja komory spalania wraz z wyłożeniem ogniotrwałym,
 • wsparcie inżynieryjne na etapie montażu i rozruchu instalacji,
 • badanie energetyczne kotła.

Korzyści


 • wzrost wydajności do 65 000 Nm3/h gazu gardzielowego (z 40 000 Nm3/h),
 • wzrost sprawność produkcji pary do 82% (z około 64%),
 • poprawa jakości procesu spalania,
 • ekstremalnie niska emisja CO i NOx,
 • bardzo małe zużyciu gazu ziemnego na poziomie 10% energii doprowadzonej,
 • automatyzacja sterowania kotłem.
 

Przydatne linki:

Do góry ↑