Patenty


 

Patent nr 217183

Od 13 listopada 2013 roku Spółka ICS posiada ochronę patentową na „Sposób niskoemisyjnego spalania gazów odpadowych, zwłaszcza niskokalorycznych, w komorach spalania przemysłowych urządzeń energetycznych i układ do niskoemisyjnego spalania gazów odpadowych, zwłaszcza niskokalorycznych w komorach spalania przemysłowych urządzeń energetycznych”.


 

Patent nr 217825

Od 20 stycznia 2014 roku Spółka ICS posiada ochronę patentową na „Sposób spalania paliwa w komorach spalania pieców hutniczych i stalowniczych oraz kotłów grzewczych i energetycznych oraz układ do stosowania tego sposobu”.. 

Patent nr 218527

Od 21 marca 2014 roku Spółka ICS posiada ochronę patentową na „Palnik na paliwo gazowe, zwłaszcza palnik pilotujący służący do zapalania mieszanki paliwowo-powietrznej i podtrzymania płomienia palnika głównego”.

 

Do góry ↑