ICS003SSAB Tunnplat AB, Borlange, Szwecja

300 t/h pokroczny, podgrzewczy piec stalowniczy

Klient: SSAB Tunnplat AB, Borlange, Szwecja
Główny wykonawca:
SSAB Tunnplat AB, Borlange, Szwecja
Użytkownik końcowy:
SSAB Tunnplat AB, Borlange, Szwecja
Udział ICS:
Główny dostawca technologii w oparciu o palniki HTB i technologię spalania HiTAC
Projekt ICS:
ICS003
Wydajność:
300 t/h; 128.76 MW (całkowita pieca)
Oddanie do użytku:
Lipiec/sierpień 2008

 

Opis

SSAB Tunnplat AB jest częścią grupy SSAB – światowego producenta stali jakościowej. Stalownia zlokalizowana jest w Borlange w Szwecji. Zakres projektu obejmował wyposażenie pieca w system spalania oparty o niskoemisyjne, wysokotemperaturowe palniki HTB (High Temperature Burners) w czterech z ośmiu stref: 3, 4, 7 i 8. Strefa 1 i 2 przebudowane zostały w 2006 roku przy użyciu tej samej technologii (HiTAC/HTB). Przebudowany piec jest częścią linii walcowniczej blach stalowych. Celem inwestycji było obniżenie emisji NOx do poziomu 62 ppm dla 5% O2 w celu spełnienia obowiązujących wymogów prawnych bez zmniejszania mocy.

Instalacja

Instalacja składa się z 3 zestawów palników HTB podzielonych na 4 strefy. Palniki zasilane są LPG, a po drobnych modyfikacjach możliwe jest także zasilanie systemu gazem ziemnym. Do palników podawane jest powietrze wstępnie podgrzane do temperatury 590 - 640oC. Temperatura w komorze wynosi 1100 - 1270oC.

Zakres dostawy ICS


 • Strefa 3 – górna strefa grzewcza: 8 x HTB-DL2.8 (2800 kW) – palniki wyposażone wyłącznie w tryb pracy wysokotemperaturowej,
 • Strefa 4 – dolna strefa grzewcza: 9 x HTB-DL2.7 (2675 kW) – 5 palników wyposażonych w tryb pracy wysoko- i niskotemperaturowej oraz 4 palniki wyposażone tylko w tryb pracy wysokotemperaturowej,
 • Strefy 7 i 8 – dolna strefa wygrzewania: 9 x HTB-DL1.2 (1150 kW) – palniki wyposażone w tryb pracy nisko- i wysokotemperaturowej,
 • armatura palnikowa,
 • szczegółowy projekt systemu spalania,
 • opis systemu sterowania,
 • szczegółowa dokumentacja, orurowania palnikowego i strefowego,
 • wsparcie inżynieryjne na etapie prac montażowych i uruchomienia.

Korzyści


 • redukcja emisji NOx z poziomu 125 ppm przed instalacją palników HTB do poziomu poniżej 62 ppm po kompletnej przebudowie,
 • wyrównanie rozkładu temperatur i profilu transferu ciepła w piecu, a dzięki temu wyższa jakość produktu,
 • zmniejszenie jednostkowego zużycia paliwa dzięki wyższej żywotności wymurówki słupów pokroku (mniejsze straty ciepła, mniejsza produkcja pary odpadowej pomiędzy roczny okresami konserwacyjnymi).
 

Przydatne linki:

Do góry ↑