ICS053Elektrownia Stalowa Wola S.A., Polska

Kocioł pyłowy opalany biomasą/gazem ziemnym o mocy 99 MW

Klient: Konsorcjum Remak-Rozruch/WTS AB
Główny wykonawca:
Rafako S.A.
Użytkownik końcowy:
Elektrownia Stalowa Wola S.A.
Udział ICS:
Projekt orurowania instalacji oraz dostawa stacji redukcyjnych i ścieżek gazowych gazu ziemnego
Projekt ICS:
ICS053
Wydajność:
99 MW z biomasy lub gazu ziemnego
Oddanie do użytku:
Kwiecień 2013

 

Opis

Elektrownia Stalowa Wola S.A. należy do grupy Tauron będącej głównym graczem w sektorze energetycznym oraz kluczowym podmiotem przyczyniającym się do bezpieczeństwa energetycznego Polski. Elektrownia zlokalizowana jest w południowo-wschodniej Polsce w miejscowości Stalowa Wola. Projekt obejmował przebudowę kotła OP-120 o mocy 99 MW z jednostki zasilanej pyłem węglowym na jednostkę dwupaliwową. Paliwem głównym jest biomasa, natomiast paliwem pomocniczym stosowanym w przypadku braku biomasy jest gaz ziemny.

Instalacja

Kompletna instalacja składa się ze składowiska biomasy gdzie dostarczana jest surowa biomasa. Biomasa jest poddawana procesowi mielenia i dostarczana do suszarni. Następnie materiał jest transportowany do silosa biomasy, a stamtąd trafia w dalszym etapie do młynowni w celu uzyskania pożądanej granulacji. Tak przygotowana biomasa w formie pyłu jest odseparowywana od powietrza przy użyciu cyklonów oraz filtrów i przechowywana w silosie pyłu z którego pneumatycznie jest transportowana do kotłowni. Alternatywnie jako biomasa mogą być wykorzystywane pelety, które przechowywane są w dodatkowym magazynie niedaleko młynowni w której pelety są mielone. Dostarczona do kotłowni biomasa jest odseparowywana od powietrza przy użyciu filtrów, a następnie z dozowników jest dostarczana pneumatycznie do 8 dwupaliwowych palników o mocy 16,5 MW każdy. Instalacja składa się także z instalacji gazu ziemnego wykorzystywanego jako paliwo rozpałkowe lub w przypadku braku biomasy jako paliwo główne.

Zakres dostaw firmy ICS


  • projekt orurowania instalacji wraz z konstrukcjami wsporczymi w młynowni, na odcinku od młynowni do kotłowni oraz instalacji zlokalizowanych w kotłowni (dokumentacja warsztatowa i montażowa),
  • dostawa 4 stacji redukcyjnych każda dostarczająca 3.508 Nm3/h gazu ziemnego,
  • dostawa 8 ścieżek gazowych dostarczających 1.754 Nm3/h gazu ziemnego wyposażonych w automatyczne zawory odcinające, przepływomierze, wyłączniki ciśnienia i pozostałą armaturę,
  • dostawa szczegółowej dokumentacji dostarczonych stacji redukcyjnych i ścieżek gazowych takich jak: wytyczne do systemu sterowania, opis techniczny i inne,
  • wsparcie techniczne podczas montażu i uruchomienia.

Zalety


  • konwersja kotła z jednostki zasilanej pyłem węglowym na jednostkę zasilaną biopaliwem takim jak biomasa typu agro i pelety bez budowania nowego kotła,
  • spełnienie najwyższych wymagań technologiczno-technicznych,
  • spełnienie aktualnie obowiązujących norm, standardów i przepisów,
  • obniżenie emisji związków NOx,
  • instalacja przyjazna środowisku.
 

Przydatne linki:

Do góry ↑